Štatistické údaje Evanjelickej cirkvi a.v. v Rakúsku

ECAV v Rakúsku vydala teraz štatistické údaje za minulý rok. Výstupy z cirkvi klesli o 10,33%, vstupy do cirkvi sa zvýšili o 3,17%. Do cirkvi pristúpilo spolu 782 osôb, vystúpilo 3812 osôb. Pokrstených bolo 2545 detí, pochovaných 3746 osôb. K 31.12.2012 mala ECAV v Rakúsku 302.875 členov, čo je o 1,05% menej ako rok predtým.
(www.evang.at)

Komentovať