Zwiastun ewangelicki – 150 rokov

12. a 13. januára t.r. si evanjelici v Poľsku pripomínajú 150. jubileum od začatia vydávania svojho časopisu Zwiastun ewangelicki. Vydávať ho začali 15. januára 1863. Dnes má najvyšší počet abonentov medzi protestantskou tlačou v Poľsku. Vydáva ho vydavateľstvo Augustana so sídlom v Bielsku – Bialej. Už 10 rokov udeľujú cenu zakladateľa tohto časopisu Leopolda Ottu. Tohto roku ju získali dvaja významní luteráni – politik Jerzy Buzek a spisovateľ, novinár Jerzy Pilch. Cenu im odovzdali na slávnostných službách Božích v chráme sv. Trojice vo Varšave v nedeľu 13. januára t.r.
(www.gustav-adolf-werk.de)

Komentovať