Vyhlásili Rok reformácie a tolerancie 2013 v Maďarsku

Biskup Fabíny Tamás z Evanjelickej cirkvi pre verejnosť oznámil, že v príprave na jubilejný rok reformácie roku 2017 sa ako príprava bude tento rok v Evanjelickej cirkvi v Maďarsku pripomínať ako Rok reformácie a tolerancie. Už predtým obe historické protestantské cirkvi v Maďarsku podali do vlády návrh, aby sa v Maďarsku rok 2017 oslavoval ako Rok reformácie. Na týchto jubilejných oslavách by sa mala zúčastniť aj katolícka cirkev. Cieľom je pripomínať verejnosti podiel reformácie na kultúrnom a spoločenskom pozdvihnutí spoločnosti.
(www.evangelikus.hu)

Komentovať