13. JANUÁR

13. JANUÁR

Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom.

1. Jánov 4, 16 b

Zaznieva to na začiatku ako veľká oslava, láska dôkladne zvelebená a vyvýšená, nerozlučne spätá s najvyšším a najdokonalejším Vzorom.
Keby niekto neprestajne tvrdil, že láska je najvzácnejšia a najdokonalejšia cnosť, ešte to nič nie je proti tomu, že Boh sám je láska. Ak by Boha niekto chcel zobraziť a vystihnúť, musí to byť taký obraz, ktorý je čírou láskou, akoby bola Božia podstata len ohnivou pecou a plamom takej lásky, ktorá plní nebesá i zem.
A naopak, ak by niekto chcel zobraziť a vystihnúť lásku, musí vytvoriť taký obraz, ktorý skutočne nie je ani ľudský, ani anjelský, ani nebeský, ale bol by na ňom sám Boh.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať