12. JANUÁR

12. JANUÁR

Koniec zákona je totiž Kristus, aby sa spravodlivosti dostalo každému veriacemu.

Rímskym 10, 4

Zákon tvrdí: Si hriešny. Poviem: Áno, som stratený.
Ak poviem: Nie, musím mať pevný základ, na ktorom stojím, aby som Áno vyvrátil a NIE obhájil. Ako to však môžem vysloviť? Je to predsa pravda; aj Písmo to dosvedčuje, že som sa narodil v hriechu. Odkiaľ chcem to Nie zobrať? Vo svojej hrudi ho rozhodne nenájdem, ale v Kristovi. Jemu ho musím doniesť, zákon odhodiť a povedať: Pozri, kto môže Nie povedať každému zákonu, má aj svoj dôvod; veď On je čistý a bez hriechu. To Nie- On dáva aj mne, aby – predsa musím priznať, keď sa skúmam, že som hriešnik a Tebe sa rovnať nemôžem, lež cítim, že nič čistého na mne nie je a očakávam Boží hnev – som vedel, že Jeho spravodlivosť je aj mojou, a už nie som v hriechu.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať