11. JANUÁR

11. JANUÁR

…všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal.

Filipským 3, 8c

Skrátka, nechcem nič iné vidieť ani vedieť ako Krista, v ktorom mám milý, drahocenný poklad, že si kvôli Nemu nič iné nežiadam.
On mi je svetlom a zorničkou, že ak Ho vierou prijímam a pevne sa Ho držím, nechcem vedieť, ani s nevôľou sa spytovať, či vládne vo svete ešte nejaký zákon, hriech, spravodlivosť alebo nespravodlivosť.
Lebo keby hneď všetko, čo nebo a zem ponúka, mi ležalo na hŕbe pred očami, čo by to bolo v porovnaní s Ježišom, ktorý ma tak miloval, že seba samého za mňa dal.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať