10. JANUÁR

10. JANUÁR

…ale do života vedie tesná brána a úzka cesta,…

Matúš 7, 14 b

Kresťan žije ťažkým životom, ako keby išiel uzučkým chodníkom, ba po ostrej britve. Tak je vo svete medzi nami diabol, ktorý neprestajne siaha po nás otvoreným pažerákom, aby nás pripravil o trpezlivosť, priviedol do zúfalstva a reptania proti Bohu.
Okrem toho, stavia sa proti nám svet, ktorý nechce ustúpiť a prenechať nás nebesiam.
Pre slabosť tela pociťujeme tlak, že nikde nie sme doma.
A cesta sama o sebe je taká úzka, že si vyžaduje dosť námahy, aj keby sa nevynorilo nijaké nebezpečenstvo, ani prekážka. Na ne , svet a diabla, nesmieme zabúdať.
Nuž, na to pamätaj a zameraj sa; ak chceš byť kresťanom, tak sa preň rozhodni, ináč nebude z toho nič nesmieš sa uberať šírou cestou.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať