2. medzinárodná konferencia teológov v Poľsku

Od 13. do 17. februára 2013 bude sa v Krzyžowej konať 2. Európska konferencia. Jej téma je:” Dôvera, zodpovednosť, budúcnosť. Spoločné a politické perspektívy duchovnej služby.” Konferencia je zameraná pre duchovných, študentov, pracovníkov cirkvi a všetkých záujemcov. Jazykmi konferencie sú poľština a nemčina. V nedeľu 17. februára sa účastníci zúčastnia služieb Božích v ev. kostole v Świdnicy, ktorý je na zozname svetového kultúrneho dedictva UNESCO. Medzi spoluorganizátorov konferencie patrí aj EBF UK v Bratislave.
(www.luteranie.pl)

Komentovať