9. JANUÁR

9. JANUÁR

Keby ste mňa poznali, poznali by ste aj môjho Otca.

Ján 8, 19 c

Na základe týchto slov sa nevypínajna všetky strany, nevrav, že sa snažíš Otca poznať: z toho nebude nič.
Lež urob takto: Zatvor si oči a povedz: Neviem nič o Bohu ani o Otcovi, prichádzam teda sem a počúvam, čo hovorí Kristus. Lebo slovo nepochádzajúce tu od toho muža, nech je akokoľvek veľké, kázané alebo vymyslené, nie je o Otcovi, ale zostáva slepotou, bludom, ba samým diablom. Ak však poznáte mňa, poznáte aj môjho Otca.
Lebo Otec dokázal, že chce byť poznaný prostredníctvom Syna, a berie nás zo všetkých vysokých škôl, zo všetkých múdrych ľudí zákona, zo všetkých ľudí svätého života, z viery všetkých náboženstiev a učení, a hovorí: KTO CHCE VEDIEŤ, KTO SOM JA – BOH OTEC – nech počúva KRISTA SYNA.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať