8. JANUÁR

8. JANUÁR

Tu pristúpil pokušiteľ a povedal Mu: Ak si Syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby!

Matúš 4, 3

Teraz povedz, že máš Boha, ktorý sa o teba stará. Kdeže je tvoj nebeský Otec, čo sa o teba stará? Myslím, že ťa nebadane zanechal. Teraz jedz a pi zo svojej viery! Dobre sa pozri, ako sa nasýtiš! Aký si ty milovaný Boží Syn, ako otcovsky sa k tebe stavia, že ti ani kôrku chleba nezošle, necháva ťa takého úbohého a smädného. Ešte stále veríš, že si jeho synom a On je tvojím Otcom?
Takýmito myšlienkami podpichuje diabol naozaj všetky svoje deti, a Kristus to dôkladne precítil; lebo nebol ani palicou ani kameňom, zostal však čistý a bez hriechu, my však takí zostať nedokážeme.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať