3. JANUÁR

3. JANUÁR

Otče náš, ktorý si v nebesiach!

Matúš 6, 9 b

Aj keď to hlboko preciťujem a zisťujem, že, žiaľ, nedokážem celým srdcom vysloviť Otče náš, ako to dokonale nedokáže vysloviť nijaký človek na zemi (inak by sme už boli plne blažení), predsa sa chcem pokúsiť a začať, ako dieťatko chce zotrvať pri otcovi.

Hoci nedokážem veriť dokonale, predsa to nechcem pokladať za nepravdivé, ani povedať nie, aj keď nedokážem žiť, ako si On právom nárokuje. Keby nasledoval opak, vtedy by sa dostal k slovu sám diabol;
( predsa sa chcem pokúsiť a začať, ako dieťatko…) – aby som každodenne hláskoval, kým sa nenaučím Otče náš a opakovať Kristovu kázeň, robiac to dobre alebo zle, nech dá Boh, aj keď bude zajakanie, bľabot alebo džavot, aby som predsa len niečo dokázal.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať