2. JANUÁR

2. JANUÁR

Otvor mi oči, aby som videl zázraky Tvojho zákona.

Žalm 119, 18

Musíš si uvedomiť, že Písmo sväté je kniha, ktorá múdrosť všetkých ostatných kníh pokladá za bláznovstvo, pretože nijaká okrem nej neučí o večnom živote.
Preto si máš nad vlastným myslením a rozumom priam zúfať, potom pokľaknúť a s pravou pokorou a vážnosťou sa modliť k Bohu, aby ti pre svojho milého Syna daroval svojho Svätého Ducha, ktorý by ťa osvietil, viedol a obdaril rozumom. Preto máš s najväčšou pozornosťou čítať a uvažovať, čo Duch Svätý zamýšľa.
Chráň sa, aby ťa to neznechutilo a nepomyslel si, že už do dôsledkov si všetko raz-dva prečítal, vypočul, vyslovil a pochopil.

Lebo tu ťa neučí nijaký duchovný, ani kresťan. Vynára sa popieranie pravého skúšobného kameňa; tu nejde iba o istotu správneho chápania a porozumenia, ale aj o skúsenosť, ako správne, pravdivo, príjemne, prívetivo, ako mocne, ako utešujúco pôsobí Božie slovo, múdrosť nad všetku múdrosť.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať