1. JANUÁR

1. JANUÁR

NOVÝ ROK

Keď prišiel ôsmy deň…dali mu meno JEŽIŠ.

Lukáš 2, 21 a, c

Právom je Jeho meno Ježiš: Spasiteľ. Lebo ako Spasiteľa označujeme toho, ktorý pomáha, vykupuje, potešuje a vôbec spôsobuje dobro každému; hebrejčina Ho nazýva “Ježiš”. Tak prehovoril anjel Gabriel k Jozefovi v spánku (Matúš 1, 21): Porodí syna a dáš Mu meno Ježiš, lebo On vyslobodí svoj ľud z hriechov.

Tu vysvetľuje sám anjel, prečo ho volá “Spasiteľom Ježišom”. To preto, lebo On je svojmu ľudu spásou a vykúpením. Ako znie teda naše meno? Niet pochýb, že ako nám Kristus dal všetko, tak nám dáva aj svoje meno. Preto sa podľa Neho voláme všetci Kristovia, podľa Neho Ježišovia, všetci spasitelia, a ako s avolá On sám, tak sa voláme my všetci, ako píše apoštol Pavel v liste Rímskym (8,24 a): V nádeji sme boli spasení.

Hľa, preto kresťanovu osobnosť a česť nezmerá nijaké meradlo. To všetko sú nepreberné bohatstvá Jeho dobroty, ktorými nás obsypáva, aby sme sa cítili v srdci slobodní, radostní, pokojní a smelí, a dobrovoľne, bez reptania sa podrobovali zákonu.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať