Mladí z hnutia Taizé do Ríma

V týchto dňoch prichádzajú do Ríma na pravidelné stretnutie ekumenického hnutia mladých Taizé z Európy tisícky mladých. Ubytovaní budú po rímskych farnostiach v rodinách. Modlitebné stretnutia budú v bazilikách a chrámoch vnútorného mesta. Na programe budú aj bohoslužby, tvorivé dielne k sociálnym otázkam, spiritualite a umeniu.Mladí si prezrú aj pamiatky mesta Ríma a Vatikánu a katakomby. Vyvrcholením bude modlitebné stretnutie v sobotu 29. dec. t.r. v chráme sv. Petra s pápežom Benediktom XVI. Pobyt mladých je plánovaný do 2. januára 2013 a organizátori počítajú s účasťou do 40 tisíc mladých ľudí.Komunita bratov z Taizé organizuje tieto európske stretnutia od r. 1978. Súčasným priorom bratstva v Taizé je nemecký katolícky teológ brat Alois.Bratstvo tvoria muži katolíckeho, pravoslávneho a protestantského vyznania.
(www.ekd.de)

Komentovať