Biskupi ELCA sa stretli s politikmi USA na rozhovoroch

Päť synodných biskupov Evanjelicko-luteránskej cirkvi Ameriky sa stretlo v dňoch 17. a 18. decembra 2012 so senátormi a členmi Kongresu, ako aj zamestnancami Bieleho domu, aby s nimi rokovali o spôsoboch, ako zabezpečiť ochranu pre ľudí, ktorí žijú v chudobe a biede. Týka sa to rokovania senátu a Kongresu o dlhu a deficite ,ktoré nazývajú aj “fiškálnym bralom”.
(www.lca.org)

Komentovať