22. DECEMBER

22. DECEMBER

(Kážeme) ale povolaným, aj Židom aj Grékom, Božiu moc a Božiu múdrosť.
1.Korintským 1, 24

Všetku múdrosť sveta môžeme označiť za číru detskú hračku, áno, bláznovstvo v porovaní s poznaním Krista. Lebo čo je podivnejšie, než dozvedieť sa a spoznať to veliké, nevýslovné tajomstvo, že Boží Syn, verný obraz Otca, vzal na seba ľudskú prirodzenosť a narodil sa ako každý iný človek?

Najpotrebnejšie však je, aby sme sa my kresťania s najväčšou usilovnosťou učili a spoznávali, že Syn večného Boha sa tak hlboko ponížil, v takej chudobe a biede sa narodil a všetko urobil pre naše hriechy, a svoju Velebnosť pre naše dobro utajil tak dlho. Nuž kto chce toto Dieťa správne prijať, musí uvážiť, že niet nijakej vyššej múdrosti než tá, ako poznať Krista; netrápiť sa a nehnevať preto, že svet pokladá za najväčšie bláznovstvo a pohoršenie kázeň o Božom Synovi, ktorý sa stal človekom, bol ukrižovaný a umrel, ale uvedomiť si, že nám veriacim je práve toto Božou múdrosťou a silou, ktorou budeme spasení, z čoho sa tešia a radujú aj milí anjeli.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať