Iba 5% Rusov čítalo evanjelium

Výskumná slôužba “Sreda” spolu s fondom ” Spoločenský názor” predstavili výsledky nového celoruského výskumu “Arena – Atlas náboženstva a národností Ruska”. Prezentácia sa konala 18. decembra t.r. v tlačovom stredisku RIA Novosti v Moskve. Výber je jedinečne reprezentatívny.: v r. 2012 sociológovia sa pýtali takmer 57 tisíc osôb zo 79 subjektov Ruskej federácie. Umožňuje to predstaviť vierovyznanie 98,8% obyvateľov RF.
Výsledky vierovyznania :
41% -pravoslávni -členovia RPC;
25% – verím v Boha, no nepatrím ku konkrétnemu náboženstvu;
13% – neverím v Boha;
6,5% – vyznávam islam (rôznych odnoží);
4,1 % – som kresťanom, no nepatrím ku žiadnej registrovanej cirkvi;
1,5% – pravoslávni,ktorí nepatria k RPC alebo staroobradníkom;
0,5% – budhisti;
0,2% -staroobradníci;
0,2% – protestanti všetkých konfesií;
0,1% – katolíci;
0,1%- židia
Z výskumu vyplynulo, že celkovo z obyvateľov Ruska iba 5% čítalo evanjelium. Najlepšie výsledky dosiahli letniční – 60%, iní protestanti –
47%.
(www.baznica.info)

Komentovať