Ekumenické trojstranné rozhovory o Krste v Ríme

Od 10. do 14. decembra t.r. sa v Ríme konali medzinárodné ekumenické rozhovory o Krste troch kresťanských spoločenstiev: katolíckeho, luteránskeho a menonitského. Hostiteľom bola Pápežská rada pre jednotu kresťanov. Rokovacia komisia pozostáva z piatich členov: každá strana má jedného zástupcu, potom je tam jeden pracovník štábu a jeden ko-tajomník. Tieto rozhovory o Krste sú v ekumenickom živote dôležité, lebo kým katolíci a luteráni v praxi krstia deti, menoniti iba dospelých. Dialog potrvá päť rokov. Najbližšie sa komisia zase stretne v januári 2014. Úvodné stretnutie malo tému: Krst a začlenenie do tela Kristovho , cirkvi”. Budúce témy budú:” Krst: Božia milosť v Kristovi a ľudský hriech”, ” Krst: spolupráca milosti a viery” a ” Život bez krstu”.
(www.lutheranworld.org)

Komentovať