20. DECEMBER

20. DECEMBER

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.

Ján 3, 16

Toto sa vzťahuje na teba takisto ako na svätého Petra a Pavla, lebo si človek a časť sveta. Preto uvažuj: Ktovie, či aj ja som medzi tými, ktorým je darovaný Syn Boží a v Ňom zasľúbený večný život; lebo by to znamenalo robiť nášho Boha luhárom. Keby ťa takéto myšlienky napadli, alebo keby útočil sám diabol, prežehnaj sa, nedaj sa takým myšlienkam oklamať.
Povedz: Čo je na tom, že nie som Petrom ani Pavlom? Keby Boh chcel dať tento poklad len im a im podobným, ktorí by Ho boli hodní, dal by ho anjelom, čistým a nepoškvrneným duchom, alebo Slnku a Mesiacu. Ale je jasné, dal Ho svetu; ten je toho hoden. Preto, aj keď nie som zaraz ani Peter ani Pavel, nechcem zostávať mimo tohto Daru, áno, chcem mať na ňom takú veľkú účasť ako Dávid a všetci apoštolovia.

Martin Luther: Smerovní kresťanskej cesty

Komentovať