150 rokov obnovenia ev. slovenského cirkevného zboru v Budapešti

V nedeľu 16. decembra 2012 sa do posledného miesta zaplnila kaplnka slovenského ev. cirkevného zboru v Budapešti. Dôvodom bolo 150. výročie jeho obnovenia . Slovo Božie zvestoval na základe Iz 40, 9 gen. biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. V kázni slovenský biskup prízvukoval, aby sme ako kresťania rástli v duchovnom slova zmysle. Prítomných v mene ECAV v MR pozdravil Lackner Pál, krajinský koordinátor programov. Odzneli aj pozdravy ďalších : za ECAV na Slovensku, za Úrad zahraničných Slovákov, za Zväz Slovákov v MR, za Slovenskú celoštátnu samosprávu a i.Prítomní boli i zástupcovia Slovákov z Prahy. Na podujatí bol prítomný aj veľvyslanec SR v MR Peter Weiss.Po bohoslužbách odhalili pamätnú tabuľu biskupovi D. Bachátovi, básnikovi a kňazovi Jánovi Kollárovi a kantorovi a hudobnému skladateľovi Ľudovítovi Izákovi.Súčasne bola predstavená nová kniha s názvom “Jóbovské preskúšania – peripetie jedného ev. cirkevného zboru”. Ide o pamätnicu peštianskeho slovenského ev. cirkevného zboru.
(www.evangelikus.hu)

Komentovať