15. DECEMBER

15. DECEMBER

Tento hriešnikov prijíma a jedáva s nimi.

Lukáš 15, 2 b

V pokolení predkov alebo v rodovom registri Krista je vidieť, že evanjelista tam uvádza štyri ženy, ktoré v Písme majú veľmi zlú povesť: Tamar, Rachab, Rút , Batšeba; ale o vzorných ženách Sáre, Rebeke, Lei a Rácheel, o tých sa mlčí. Myslím si, že sa tak stalo preto, lebo boli hriešnicami a vystupujú v dlhom rade rodokmeňa, z ktorého pochádza Kristus, kde sú aj prostitútky a naničhodníci, aby sa jasne ukázalo, akú lásku ku (k a j ú c i m) hriešnikom prejavuje.
Lebo čím je pravá svätosť svätejšia, tým viac sa približuje k hriešnikom. Keby sa Kristus stal farizejom, nebol by sa ich dotýkal, áno, museli by pred Ním padať na kolená a On by ohŕňal nosom; ale preto, že bol Svätý, stretávame sa s nimi medzi jeho starými matkami.

Martin Luther: Smerovník kresťanslej cesty

Komentovať