Tam, kde je živý Pán

Ladislav Fričovský: Tam, kde je živý Pán

Tam, kde je živý Pán,
všetko sa dáva do pohybu.
Dážď prší k nebesiam,
na piesku môžeš chytiť živú rybu.

Tam, kde je živý Pán,
nemožné na možné sa mení.
Noc planie plamom rán
a zrno klíči na kameni.

Tam, kde je živý Pán,
bezpečene doplávajú lode.
Plní sa prázdny džbán
a slnko spieva o úrode.

Tam, kde je živý Pán,
i slza v oku perlou jasá.
brána je dokorán
a verných čaká večná spása.

Tam, kde je živý Pán,
na prach sa mrvia hrobov steny.
Zakvitne holá stráň,
v pokore kľačíš pri prameni.

/Zo zbierky: Boh mi je štítom- Tranoscius 1995/

Komentovať