10. DECEMBER

10. DECEMBER

O Ňom svedčia všetci proroci.

Skutky apoštolov 10, 43 a

Preto, kto chce Písmo čítať a mať z neho úžitok, nech sa snaží, aby v ňom hľadal Krista, a iste nájde večný život.
Naopak, ak by v ňom študoval a čítal Mojžiša a prorokov, nepoznal by som Krista, ktorý pre spásu moju a všetkých ľudí zostúpil z nebies, stal sa človekom, trpel, zomrel, pochovaný bol, vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, keďže pre Neho mám zmierenie s Bohom, odpustenie všetkých hriechov, milosť, spravodlivosť a večný život, nepomôže mi moje čítanie Písma na spásu vonkoncom v ničom. Môžem sa stať na základe čítania a štúdie Písma známym učeným mužom a aj jeho zvestovateľom; ale nepomôže mi to vonkoncom v ničom. Ak ja nenájdem a nespoznám Krista, nenájdem ani spásu ani večný život, áno, nájdem len trpkú smrť. Tak to rozhodol náš milý Boh, že – nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia (Skutky apoštolov 4, 12).

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať