Vydali knihu o ELCI

V Rusku vyšla v tieto dni kniha s názvom:” Cesta viery s dĺžkou stáročí “. Kniha pojednáva o histórii luteranizmu v Rusku , od založenia prvého lut. cirkevného zboru až po súčasnosť, ide teda o vyše 400 ročnú históriu Evanjelicko-luteránskej cirkvi Ingrie v Rusku (ELCI). Knihu zostavila Tatiana Paas pod vedením biskupa cirkvi A. Kugappi. Má 298 strán a okolo 300 fotografií.
(www.elci.ru)

Komentovať