4. DECEMBER

4. DECEMBER

V tom sa prejavila láska Božia k nám, že svojho jenorodeného Syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze Neho.

1.Jánov 4, 9

Tu je všetko to najvyššie, Darca, láska a dar daný nám z čírej lásky, nie za zásluhy. Daný tak, že má zostať darom – a ani skrytým, požičaným, ani kúpeným sa nemá označovať, darom, ktorý sa nedá zaobstarať za nijakú cenu a nedá sa preň urobiť nič naviac, než to, že otvoríme dlaň a poklad ochotne prijmeme.
Žiaľbohu, také srdcia ani ruky tu nie sú, ktoré by dar prijímali.
Keby sme sa dôkladne zamysleli, a nezostávali chladnými, srdcia by nám zahoreli takou veliku radosťou, že by sme Bohu nielen radi slúžili, ale aj všetko pre Neho ochotne pretrpeli, a boli šťastní, že taký poklad od Neho máme. V dôsledku našej nedôvery sa však obzeráme po radosti vo svete podľa pokušiteľa, ktorá je predsa márna a daromná.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať