1. DECEMBER

1. DECEMBER

Noc pokročila, deň sa priblížil.

Rímskym 13, 12

Deň rozodnieva najjasnejšie Slnko – Ježiš Kristus; preto ho Malachiáš označuje Slnkom spravodlivosti, a v závere svojho proroctva naznačuje, že tým, ktorí sa boja Jeho mena, vyjde Slnko spravodlivosti a Spása pod Jeho peruťami.
Všetci, ktorí veria v Krista, prijímajú od Neho jas Jeho milosti a spravodlivosti, a sú blažení pod Jeho krídlami. On sám je Slnko, z ktorého je jas a deň – Evanjelium – prichádza a vyžaruje do celého sveta. Oboje – slnko i deň, Krista aj Evanjelium najkrajšie vystihuje Žalm 19, 2: – Nebeá rozprávajú o sláve Božej. Ako nebo nad nami poskytuje slnko a deň, a slnko je na nebi, tak apoštolovia so svojimi kňazmi prinášajú a majú v sebe to pravé Snko – Krista. Všetko je z milého prieniku dňa, ktorým je Evanjelium, čo Písmo tak vysoko a s nehou chváli; lebo oživuje, rozradosťňuje, rozveseľuje, pôsobí a nesie so sebou všetko dobro.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať