30. NOVEMBER

30. NOVEMBER

Kto zvíťazí, tomu dám sedieť so mnou na mojom tróne.

Zjavenie 3, 21 a

Evanjelium by nás malo privádzať k úžasu, aby sme sa hrdo a radostne mohli pochváliť: Som kresťan a som pokrstený, preto nepochybujem, že sa v Kristovi Pánovi stanem a zostanem pánom nad hriechom a smrťou. Všetko stvorenie mi poslúži na moje najlepšie dobro. Keby som hneď nosil na hlave korunu tureckého cisára, nie je to nič proti tomu, že mám účastenstvo na dedičstve Kristovom a mám žiť pri Ňom vo večnosti.
Ale kd enájdeš tých, ktorí skutočne veria celým srdcom? Pričasto to vieme a dokážeme opakovať. Keďže však neveríme, z čoho je ľahko nás usvedčiť (obviniť), nežasneme; inak by sme sa z toho nielen tešili, ale tým sa aj pýšili. Kresťan je hrdý, blažený človek, ktorý sa neumára diablom ani nijakým nešťastím; lebo si je istý, že v Kristovi je nad tým všetkým pánom.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať