29. NOVEMBER

29. NOVEMBER

…povedal: Odíďte, lebo neumrelo dievča, ale spí. A vysmiali Ho!

Matúš 9, 24

Vysvetlime si, aký je rozdiel medzi t e l e s n ý m i a k r e s ť a n s k ý m i očami. Kresťanove oči sú také, ktoré hľadiac na smrť, hriech a peklo dokážu povedať: Nevidím nijakú smrť, necítim nijaký hriech, nie som zatratený, ale vidím v K r i s t o v i čistú svätosť, život a blaženosť.
I keď som úbohý, necítim nijaký hriech, nie som zatratený, ale vidím v Kristovi čistú svätosť, život a blaženosť. I keď som úbohý, necítim nijaký smútok. Pociťujem, že mám všetkého nadostač. Mám Krista, ktorý mi všetko, čo potrebujem, dokáže dať načas i keby som navonok nič nemal. Keď vidíš zomierať nejakého kresťana, tvoje oči vidia umierajúceho človeka. Zatvor oči a otvor oči duchovné, čo vnímajú Slovo. Uvidíš, že taký človek nie je mŕtvy, lebo žije pred Bohom. Ako smrť – tak slovo veriacich posväcuje, je ona pred Bohom drahá a vzácna, i keď sa jej celý svet najviac desí.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať