Umrel em. arcibiskup EELK Kuno Pajula

26. novembra vo veku 88 rokov zomrel emeritný arcibiskup Estónskej evanjelicko-luteránskej cirkvi Kuno Pajula. Pochádza z roľníckej rodiny, po skončení základnej a strednej školy bol počas nemeckej okupácie internovaný v tábore. V rokoch 1949 – 1959 absolvoval Teologický inštitút. Ako duchovný pracoval v meste Narva a Tallin. Roku 1987 ho konzistórium zvolilo za arcibiskupa. V tejto funkcii slúžil sedem rokov. V r. 1983- 1992 bol členom ústredného výboru SRC. Za vernú prácu v cirkvi dostal viacero vyznamenaní. 55 rokov žil v manželstve s Helgou Mägiga, s ktorou mali dve dcéry. Jeho pohreb bude v katedrále v Talline 6. decembra a telesné ostatky budú pochované v cintoríne.
(www.eelk.ee)

Komentovať