27. NOVEMBER

Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali.

Žalm 90, 12

Náš život nie je ničím iným než stálou cestou k smrti. Preto máme neustále usilovne študovať umenie správne a dobre žiť aj umierať. Kto dobre žil, nemôže umierať zle. Len málokedy zomiera dobre ten, kto žil zle.

Dobre žiť však neznamená žiť každodenne bláznivo a naplno, ako žije svet, ale žiť vo viere v Syna Božieho ( Galatským 2, 20): Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A pretože teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa.

Dobre zomierať znamená ochotne zomierať; ochotne zomierať je výsledkom viery; dobre zomierať je výsledok ovocia viery. Kto zomiera s istotou, že má v Kristovi milostivého Boha, ten umiera ochotne; kto svojmu blížnemu praje a koná tak ako by robil pre seba (sám sebe) , ten nemôže zle pochodiť.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať