Školy vo Švédsku bez náboženskej viery

V týchto dňoch média vo Švédsku opäť vehementne diskutujú o plnení zákona o školách vo Švédsku. Tento zákon totiž požadujue, aby bola škola neviazaná na náboženskú vieru. Teraz úradníci škôl tlačia na riaditeľov a zriaďovateľov škôl, aby tento zákon plnili aj v takýchto prípadoch, keď ide obdobie adventu a žiaci podľa tradície robia adventné zbierky a školáci idú do kostola na akciu. Byrokrati tvrdia: Áno, zbierky môžu byť, ale nesmú byť doprevádzané nijakými náboženskými prvkami ako sú: modlitby, požehnanie, viera, kázeň alebo iné zvestovanie.Doslova píšu:” Zdá sa to byť protirečivé: náboženskiý sviatok a bez náboženskych prvkov. Pri platnom zákone, je to jediné riešenie, ako skombinovať školu v kostole.”
(www.dagen.se)

Komentáre k “Školy vo Švédsku bez náboženskej viery

  1. “Byrokrati” sa môžu aj pokrájať: presne o tom je Advent: Nastal čas aby európski kresťania znovu pozdvihli hlavy a hlasy a ohlasovali prichod Krista Pána vhod nevhod.

Komentovať