6. medzinárodný kresťanský filmový festival v Petrohrade

Od 19. novembra do 25. novembra 2012 sa v Petrohrade koná už 6. medzinárodný festival kresťanských filmov “Nevskij blagovest”. Na tohoročnom festivale premietnu 50 filmov z 15 krajín. Festival nemá charakter súťaže, neudeľujú sa tam ceny. Súčasťou festivalu je aj jedenásť výstav s kresťanskou tematikou. Evanjelicko luteránska cirkev Ingrie v Rusku (ELCI) prezentuje dva filmy o živote a dejinách Ingrijcov v Rusku a taktiež dve fotovýstavky : Svet organa v kostole sv. Kataríny v Petrohrade a Cirkevné zbory ELCI.
(www.blago-fest.com; www.elci.ru)

Komentovať