Dnes končí zasadnutie gen. synody Švédskej cirkvi

Tento týždeň v Uppsale prebiehalo jesenné zasadnutie gen. synody Švédskej cirkvi. Na programe synody boli rozhodnutia o činnosti cirkvi, schválenie rozpočtu, nová organizácia asi 1400 cirkevných zborov podľa novej štruktúry. Generálna synoda je najvyšším orgánom cirkvi. Má 251 členov. Zasadnutie bude ukončené v stredu 21. novembra 2012 popoludní.
(www.svenskakyrkan.se)

Komentovať