20. NOVEMBER

20. NOVEMBER

Veď Božie bláznovstvo je múdrejšie ako ľudia.

1 Korintským 1, 25 a

Keď Boh niečo prikazuje, hovorí, alebo robí, máš držať jazyk za zubami a padnúť na kolená, nič nehovoriť, ani sa nepýtať, ale konať čo prikazuje, počúvať, čo hovorí a prijímať, čo koná.
Boh nechce byť na nás závislý, pretože sme od prírody deťmi zlosti, hriešnici a luhári. Preto nás Jeho rada, Slovo a dielo mnohonásobne prevyšuje, než aby sme to dokázali pochopiiť. Doposiaľ sme takí slepí, opovážliví blázni, ktorí si namýšľajú, že to nielen pochopiť, ale ešte aj vylepšiť dokážu.
Pretože sme svojou podstatou nespôsobilí, máme svoju múdrosť nechať stranou a o Božích príkazoch a veciach uvažovať nasledovne: Dobre si ma všimnite, bláznivého, a spoznáte, že nie som v skutočnosti nič iné, než veľký blázon, ktorý Božiu múdrosť ani obsiahnúť ani pochopiť nemôže – moje bláznovstvo a moja slepota mi v tom prekáža.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať