19. NOVEMBER

19. NOVEMBER

Čo sa strachujte, ľudia malej viery!

Matúš 8, 26 b

Keď si Peter, ktorý Kristovou silou chodil po mori, všimol veľký vietor, následkom slabosti viery stratil Kristovo slovo, ktoré mu prikázalo: Poď!, – v ktorého sile síce zoskočil z lode do mora, ale v sile nevytrval. Vietor, ktorý si všimol, prenikol ho tak náhle, že úplne stratil slovo “Poď sem”. Už nemyslel na slovo, ale na vietor, ktorý si všimol.
Oko teda narobí sluchu vždy veľa škody, viditeľné veci víťazia nad Slovom a neviditeľnými vecami. Kým Peter načúval slovo “Poď sem” a nevšímal si, ako ho more unáša, šiel, šiel šťastne. Akonáhle si začal všímať vietor, stratil zvuk slova “Poď sem” a začal sa potápať.
Tak to chodieva, akonáhle príde do lode Kristus, nezostáva v nej dlho ticho, prichádzajú nárazy vetra a príval. Ak chceš zostať kresťanom, vysiela ťa do nečasu a nepokoja. Nemôže to chodiť ináč, kto chce byť v Kristovi blahoslavený, hovorí apoštol Pavel, ten musí trpieť prenasledovanie. A čím mocnejšie je Slovo, tým zlostnejšie a zúrivejšie útočí diabol so všetkými svojimi prisluhovačmi.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať