18. NOVEMBER

18. NOVEMBER

Oddane im slúžte ako Pánovi, a nie ako ľuďom.

Efezským 6, 7

Stav manželský je veľmi náročným stavom, je v ňom dosť vnútornej námahy a práce, ak sa má ustrážiť podľa Božieho slova Jeho zámer, podpora a požehnanie. Preto On učí, že niekto môže Jemu slúžiť aj v dome a nenútiť sa do niečoho mimoriadneho.
Lebo otec rodiny, ktorý svoj dom spravuje v Božej bázni, vychováva svoje deti a čeľaď v bázni, v Božom poznaní a úctivosti, je v blahoslavenom, svätom stave.
Podobne žena, ktorá opatruje deti, starajúc sa o ich stravu, nápoj, čistenie, umývanie, nemusí sa zháňáť po nijakom svätom, blahoslavneom stave.
Sluha a slúžka v dome podobne, ak konajú, čo i mnadriadení nariadili, slúžia Bohu. A pretože veria v Krista, je to Bohu milšie, aj keby len káru ťahali alebo obuv čistili, než všetkých mníchov (svätuškárov) vzdychy, pôsty, vydržiavané omše a čo všetko ešte povznesenými službami Božími oni vychvaľujú.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať