17. NOVEMBER

17. NOVEMBER

Keď pána domu nazývali Belzebubom, o čo skôr jeho domácich!

Matúš 10, 25 b

Ak niekoho svet posudzuje ako kacíra, zvodcu, luhára a buriča, je to dobré znamenie, ide o čestného človeka, podobného jeho Pánovi – Kristovi. Lebo On musel prejsť práve takou cestou a byť odsúdený a ukrižovaný so zločincami.
Čo mi záleží na tom, ak ma svet, keďže som kazateľom, označí za diabla, ak som si istý, že ma Boh pokladá za anjela? Nech si ma svet označuje za zvodcu tak dlho, ako len chce; zatiaľ ma Boh pokladá za svojho verného sluhu a domáceho služobníka. Anjeli ma nazývajú svojím tovarišom; svätí svojím bratom; veriaci svojím otcom; úbohé duše svojím záchrancom; jednoduchí svojím svetlom a Boh hovorí: Áno, k tomu, čo aj ostatní, anjeli a všetko stvorenstvo. Hľa ,- ako prekrásne ma svet spolu s diablom zlákali do svojich sietí a potupy! Hľa, – ako veľmi si ma získali? Aké ohromné škody mi napáchali?

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať