Jörg Zink – 90 ročný

22. novembra t.r. sa v Štuttgarte dožíva 90. narodenín význačný nemecký teológ súčasnosti, spisovateľ a publicista, ev. farár v.v. Jörg Zink.Významne ovplyvnil cirkevný a duchovný život vo Württembersku. Krajinský biskup O.July v blahoželaní mu o.i. píše:” V zmysle zvestovania evanjelia ste sa kriticky a vášnivo angažovali za zachovanie stvorenstva, za mier a spravodlivosť, za medzináboženský dialóg a ekuménu.”
Na Kirchentagoch prúdili desaťtisíce, predovšetkým mladých, na jeho prednášky a biblické hodiny. Ako TV farár mal vyše stovky príhovorov v ARD v relácii “Slovo k nedeli”. R. 1965 Zink pripravil a vydal Nový zákon v jazyku súčasnosti, čím sa stal tento NZ bestsellerom. Napísal takmer 200 kníh v náklade 18 miliónov exemplárov.Je tiež autorom niektorých duchovných piesní v Ev. spevníku EKD. Za svoju prácu a zásluhy získal viacero ocenení .
(www.elk-wue.de)

Komentovať