16. NOVEMBER

16. NOVEMBER

Veľmi vzácna je v očiach Pánových smrť Jeho pobožných.

Žalm 116, 15

Praví kresťania, ktorí Jeho slovo milujú a pevne sa ho pridŕžajú, zaň aj zomierajú, môžu byť vešaní, lámaní v kolese, upaľovaní, topení alebo hynúť morom, horúčkou atď. Sú vnorení do Kristovej smrti i Vzkriesenia. O nich znie jasne slovo textu: Smrť Jeho pobožných je vzácna a cenná pred Pánom.
On ich pokladá za drahocenný poklad a vzácny klenot na zemi. Keby ťa uškrtil diabol na lôžku, alebo lotor na šibenici, nezabudni, že taká smrť je smrťou pobožných a ako taká hodnotená pred Ním, a nenechá ju bez trestu: diabla, ktorý ťa zavraždil, predvolá pred súd a potresce večným trápením, hriech o hlavu pripraví a smrť na dno pekiel pochová a pomstí všetko, čo jeho verní museli pretrpieť.
A pretože On si ich tak vysoko hodnotí, rozhodne ich nechce ponechať v moci smrti, ale chce ich vyslobodiť, aby im smrť nebola smrťou, ale úplne novým životom s Kristom vo večnej sláve a nádhere.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať