15. NOVEMBER

15. NOVEMBER

Ty si spočítal moju biedu; vlož moje slzy do svojej nádoby;

Žalm 56, 9 a, b

Tu je vyjadrená skutočná veľkosť Božej milosti, ktorá nás ochraňuje a nedopustí, aby čo len jediný vlas padol z našej hlavy alebo zaslzilo oko. Veď každú kvapku, ktorá z oka vypadne, počíta. Ak nariekaš, má zlaté umývadlo alebo zlatú misu a chytá kvapky sĺz.
Kto sú však tí, ktorých slzy On tak presne zachytáva? Odpoveď: Sú to úbohí, biedni hriešnici. Kto je Ten, ktorý ich zhromažďuje? Je to Boh, Stvoriteľ všetkých vecí.
To by malo žiť v našich myšlienkach: zobúdzať vieru, nádej a lásku, pretože máme pred sebou v neprebernej miere v Božom slove, príkladoch a našich vlastných skúsenostiach veľkosť Božieho dobrodenia. (ŽALM 126: Tí, ktorí so slzami rozsievajú, žať budú s plesaním. Chodí a chodí s plačom ten, čo nosí semeno na siatie; iste príde domov s plesaním, znášajúc svoje snopy.)

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať