Spoločenstvo evanjelických cirkví v Európe ( GEKE)

Podľa správy v EPST č 42, r.102 – konalo sa v druhej polovici septembra VZ Spoločenstva evanjelických cirkví v Európe (GEKE) vo Florencii. Približne 220 reprezentantov 95 členských cirkví / celkovo je ich 106/ sa zaoberalo otázkami, ktoré sú pre evanjelické cirkvi prioritné na začiatku tretieho milénia. Našu cirkev zastupoval gen.biskup ECAV Miloš Klátik.
Mottom stretnutia bolo: Sloboda pre budúcnosť.
Hostiteľom VZ sa stali Evanjelicko-luteránska cirkev a Valdénska cirkev v Taliansku. Protestanti v Taliansku majú bohaté dejiny plné prenasledovania a diskriminácie. Vďaka tomu osobitne vnímajú dôležitosť slobody vyznania, ľudských práv a práv menšín.
Pozdravy na úvod VZ predniesli gen.tajomník Svetovej rady cirkví Olav Fykse Tvejt, metropolita Emmanuel z Ekumenického patriarchátu v Konštantínopole a prezident Konferencie európskych cirkví / KEK/, zástupcovi Svetového spoločenstva reformovaných cirkví, Európskej baptistickej federácie, Pontifikálnej rady pre podporu jednoty kresťanov z Vatikánu a ďalší.
Na zasadnutí sa zúčastnila aj gen.tajomníčka Spoločenstva ev.cirkví na Blízkom východe Rosangela Jarjourová. Opísla ťažkú situáciu na Blízkom východe a požiadla o pomoc a modlitby za tento región.
Známa filmová režisérka a spisovateľka Christina Comencini hovorila o úlohe žien v spoločnosti a cirkvi.
Pracovné skupiny diskutovali najmä na témy Písmo, vierovyznanie a cirkev, Úrad v cirkvi, Ordinácia a úrad biskupa, Boj za spravodlivosť a Vzdelávanie v duchovnej službe.
GEKE vyslovilo uznanie snahám bojovať proti súčasnej kríze, no kriticky sa vyjadrilo k niektorým stratégiam použitým v boji s krízou, napr.sústredenie pozornosti na úsporné opatrenia pri zostavovaní rozpočtu. Vyslovilo sa za zriadenie Európskej bankovej únie, zdanenie finančných transakciíí, spravodlivé prerozdelenie financií a pod. Slobodná a zjenotená EU potrebuje širokú silodaritu.
/ zdroj : EPST/

Komentovať