Tradičné trojstretnutie seniorátov vo Veľkej

Vo Veľkej nad Veličkou sa uskutočnilo (12. 11. 12) tradičné trojstretnutie duchovných z t r o c h s e n io r á t o v: Juhomoravského Českobratskej cirkvi evanjelickej, Považského a Myjavského z ECAV. Obohatením úvodných SLB bolo prijímanie VP, pri ktorej sa použili prvky z liturie oboch cirkví. Pri prijímaní bol použitý kvasený chlieb a červené víno, ako je u českobratkých bežné. Kázal Dr.J.Filo z ECAV. Prednášku na tému : SEKULARIZÁCIA- inak, povedal em.dekan a prof.V Trojan. O zaujímavom pohľade prof. Trojana na súčasnú postupujúcu sekularizáciu známu v kresť, krajinách sa popoludní diskutovalo v troch skupinách.
Tieto stretnutia troch seniorátov v jesenom období striedavo v ČR a SR vznikli ešte pred rozdelením republiky a pútajú záujem starších i mladších generácií duchovných oboch cirkví.

Komentovať