14. NOVEMBER

14. NOVEMBER

Tak teraz, králi, zmúdejte, dajte sa poučiť sudcovia zeme! Slúžte Hospodinovi s bázňou…

Žalm 2, 10 -11

Prečo prorok vynecháva jednoduchých ľudí / latinsky : populus – ľud/ a spomína iba kráľov a sudcov?
Iste preto, že kde sú sudcovia Kristovi, Pánovi slúžia a sú Mu poslušní, tam v ničom nemôže zaostávať jednoduchý ľud.
Kde oni Božie slovo prenasledujú a ním opovrhujú, jednoduchí ľud si nepomôže. Kde chrámy a školy stoja, náleží Kristova vďaka
danej vrchnosti v hojnej miere. Kde však kostoly a školy, bez ktorých sa nemôže šíriť Božie slovo, chýbajú, nie je vinou nikoho iného, než vrchnosti a moci pánov.
Ich údel bude podobný údelu tých, o ktorých hovorí žalm- zahynú cestou v Jeho hneve.

M A R T I N L U T H E R: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať