Nordkirche v číslach a faktoch

Priblížime vám v číslach a faktoch Evanjelicko-luteránsku cirkev Severného Nemecka, ktorá vznikla fúziou troch krajinských cirkví na severe Nemecka. Cirkev má 2 milióny 257 tisíc 646 členov (stav k 31.12.2011).Tým sa stala čo do počtu piatou najväčšou krajinskou cirkvou . Má tri dištrikty (diecézy): Šlesvicko-Holštýnsko, Hamburg a Lubeck, Meklenbursko a Pomoransko.Je v nich 13 seniorátov,1045 cirkevných zborov, 1715 duchovných, z toho 663 žien, 15848 pracovníkov (okrem duchovných),51000 pracovníkov v diakonii, 82785 dobrovoľníkov- neplatení.
Vybrané úkony: k 31.12.2010
krsty: 19.853
konfirmandi: 23041
sobáše: 4880
pohreby. 25.615
Kostolov a kaplniek: 1881
(www.nordkirche.de)

Komentovať