Zomrel Rolf Scheffbuch

V sobotu 10. novembra vo svojom bydlisku Korntal, Nemecko, zomrel vo veku 81. rokov významný nemecký evanjelický teológ, vodca pietistického hnutia, emeritný prelát z Ulmu Rolf Scheffbuch. Bol dobrým priateľom – nám slovenským evanjelikom z prebudeneckého hnutia. Bol niekoľko ráz na návšteve na Slovensku, my sme naopak opätovali jeho návštevu ako trojčlenná delegácia v Korntali. Jeho pohreb bude v piatok 16. novembra o 14. hodine vo Veľkej sále evanjelického bratského zboru v Korntali.Zanechal manželku Sigrid, dvoch synov a dve dcéry.
Narodil sa 25. januára 1931 v Calw. Teológiu a filozofiu študoval Tubingene, Bethel a Bonne, ako aj teológiu a sociológiu v USA. Od r. 1959-1965 bol farárom v Ulmskom Munsteri. Potom bol 14 rokov dekanom v Schorndorfe.Od roku 1989 do 1995 bol prelátom (diecéznym biskupom) dištriktu Ulm. Po penzionovaní odišiel s rodinou do Korntalu, kde pracoval v rámci bratského zboru. Zastával početné funkcie v cirkvi: člen synody, predseda pietistického Združenia Ludwig Hoffacker.Angažoval sa v evanjelikálnom a misijnom hnutí v Nemecku, Európe i vo svete. Miloval evanjelium, kristocentristické kázanie a svoju cirkev. Bol jasnozrivý , odvážny a priamy. Až do posledných síl sa angažoval za Pro Crist 2013. Vyžadoval cirkev s jasnými kontúrami, ktorá vystúpi z hmiel ľubovôle. Bol zápalistým kazateľom, preto často povolávaným. Vydal viacero publikácií.
“Ale naša otčina je v nebesiach;odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista: On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše ponížené telo, aby bolo podobné Jeho oslávanému telu.” Fil 3, 20 -21
(www.pro-medienmagazin.de)

Komentovať