Zomrel Jiří Řehák

V nedeľu, 11.novembra 2012 sa v Hrubej Vrbke na Morave, konala pohrebná rozlúčka so zosnulým dlhoročným farárom Českobratskej cirkvi evanj. vo Veľkej nad Veličkou a Hrubej Vrbke, kde žil aj po odchode na dôchodok. J i ř í Ř e h á k bol znamenitý kazateľ a dobrý duchovný pastier zboru, jemný a kultivovaný človek, priateľ Slovákov a našej ECAV. Chodieval často aj na Branč , kde bol aj slávnostným kazateľom. Ďakujeme Pánu Bohu za jeho život, vernú službu i úprimné priateľstvo.
” Správne a dobre verný sluha, nad málom bol si verný, nad mnohým ťa ustanovím- vojdi v radosť svojho Pána! ” Mt 25, 21

Komentovať