13. NOVEMBER

13. NOVEMBER

Ale keby sme aj my, alebo keby vám anjel z neba zvestoval iné evanjelium miesto toho, ktoré sme vám my zvestovali, – nech je prekliaty!

Galatským 1, 8

Musíš budovať pevne a bezpečne na Božom slove, aby , ak by som sa aj pobláznil – kiež to Boh nedopustí, – a odvolával a zapieral svoje učenie, aby si teda neodstúpil od pravého učenia, ale povedal:
Keby aj sám *L u t h e r , alebo anjel z neba iné učil, nech je prekliaty!
Lebo ty nemáš byť Lutherovým, ale Kristovým žiakom a bez váhania prijímať, že je to Božie slovo, aj keby sa hneď celý svet proti nemu postavil.
Máš pred sebou umieranie a prenasledovanie: v tom ohľade ťa nemôžem zastúpiť, ani ty mňa. To musí prebojovať každý sám za seba, prekonať diabla, smrť a svet. Ak sa v neistote obzeráš nejaký čas, kde som, alebo ja, kde si ty, a dáš sa ovplyvňovať, ak by som ja, alebo niekto iný tu na zemi hovoril inak, už si stratený a Slovo ti zo srdca vypadlo. Lebo nebuduješ na SLOVE, lež na mne, či niekom inom; tu niet veru nijakej pomoci.

M a r t i n L u t h e r : Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať