12. NOVEMBER

12. NOVEMBER

…ako umierajúci a ajhľa, žijeme;

2. Korintským 6, 9 b

Boh často vedie svoje deti bezmocnosťou a útlakom, aby si každý pomyslel, že nemajú pomoci a je s nimi koniec; práve vtedy je On najmocnejší. Práve tam, kde ľudská sila končí, nastupuje sila Božia, ak je tu viera a na Neho sa očakáva.
Naopak, Boh dovoľuje svojim nepriateľom povyšovať sa ako veľkým a mocným. Odníma im svoju silu a necháva ich nafukovať sa vlastnou silu. Lebo tam, kde nastupuje ľudská sila, prestáva sila Božia. Keď sa bublina naplní a ľudia si myslia, že sú už dosť vysoko, majú úspech a ja sami sú bezpeční a cítia sa na vrchole, vtedy Boh pichne len dieročku do bubliny a nastáva úplný krach. Nerozumní nechápu, že práve vtedy, keď rastú a silnejú, sú Bohom opustení a Božie rameno nie je pri nich.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať