Justin Welby – nová hlava anglikánov

Justin Welby, biskup z Durhamu, bude novou hlavou anglikánskej cirkvi. oznámila to táto cirkev v piatok 9. nov. 2012 v Londýne. Predtým na vymenovanie dala súhlas svetská hlava cirkvi – kráľovná Alžbeta II.56-ročný Weby bude nástupcom Rowana Williamsa ( r.) .Williams v marci oznámil svoju abdikáciu po desiatich rokoch služby v tejto pozícii. Úrad mu končí koncom decembra. Do úradu uvedú Welbyho ako 105. arcibiskupa z Canterbury 21. marca 2013. Williams označil svojho nástupcu ako osobnosť, ktorá má vytrvalosť, múdrosť a humor. So sebou prináša pastoračnú skúsenosť a vyrovnaný zmysel pre medzinárodné priority, pre cirkev a pre svet. Narodil sa v Londýne. Jeho predkovia z otcovej strany boli židia, ktorí sa koncom 19.st. z Nemecka pre antisemitizmus vysťahovali do Anglicka. Predkovia z matkinej strany boli viacerí klerici. Vyštudoval právo a dejiny na slávnej univerzite Eton a Cambridge. Následne sa stal manažerom v ropnom priemysle. Roku 1989 opustil miesto manažera a šiel študovať teológiu na seminár sv. Jána v Durhame. Za kňaza bol ordinovaný r. 1992, bol farárom na vioacerých miestach diecézy Coventry. Od r. 2007 do 2011 bol dekanom katedrály Liverpool. Pred rokom sa stal biskupom Durhamu. Záujmami Welbyho ,ktorý má dvoch synov a tri dcéry, je francúzska kultúra, jachting a politika. Nastupuje v čase veľkej krízy v tejto cirkvi. Jeho predchodca ako liberál spôsobil odchod mnohých anglikánov do katolíckej cirkvi, ale aj napätia a hrozby delenia v cirkvi. Na celom svete je do 80 miliónov prívržencov tejto cirkvi.
(www.ekd.de)

Komentovať