Severná cirkev poskytuje 10 tisíc EUR pre obete hurikánu

Nordkirche (Severná cirkev) v Nemecku rozhodla s okamžitou platnosťou poskytnúť obetiam katastrofy hurikánom na Haiti a Kube sumou 10 tisíc EUR. Súčasne Diakonia – pomoc pri katastrofách vyzvala na zbierku pre tieto obete. Na Haiti zahynulo mnoho ľudí zosuvmi pôdy a utopením.
(www.nordkirche.de)

Komentovať